Studiegezelschap Lothgenoten

Studiegezelschap Lothgenoten


Welkom op de website van Studiegezelschap Lothgenoten. De weg naar een goed en nieuwsgierig jurist is voor iedereen verschillend. Het is niet altijd gemakkelijk – zeker niet aan het begin van de studie – die weg zelfstandig te belopen. De massaliteit van het onderwijs, met name in de eerste jaren, vormt daarbij een drempel. Daarom hebben enkele hoogleraren van de Erasmus School of Law, te weten prof. mr. Marc Loth, prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Siewert Lindenbergh, in 2007 het initiatief genomen om een kleine groep ambitieuze en goed presterende studenten uit het eerste studiejaar bij elkaar te brengen. Lees meer.

Onze sponsoren


Volgende activiteit

Donderdag 12 november 2020: Virtueel kantoorbezoek

Agenda


Kennismakingsactiviteit en diner
Dinsdag 22 september 2020

Gastsprekerdiner 1
Woensdag 07 oktober 2020

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 14 oktober 2020

Virtueel kantoorbezoek
Donderdag 12 november 2020

Gastsprekerdiner 2
Woensdag 25 november 2020

Lothgenotenborrel
TBA (week 50)

Nieuwjaars-recruitmentborrel
Woensdag/donderdag 06/07 januari 2021

Masterclass Vonnis schrijven Hoge Raad
Donderdag 14 januari 2021

Gastsprekerdiner 3
Woensdag 20 januari 2021

Lothgenotenborrel
TBA (week 6)

Masterclass Vonnis schrijven Hoge Raad
Donderdag 25 februari 2021

Alumni-activiteit
Vrijdag 04 juni 2021

Studiereis
Week 11 2021


Kantoorbezoek/Masterclass
TBA (week 9)

Gastspekerdiner 4
Woensdag 31 maart 2021

Kantoorbezoek/Masterclass
TBA (week 17)

Gastsprekerdiner 5/Externe workshop
Woensdag 12 mei 2021