Studiegezelschap Lothgenoten

Hoogleraren


Pieter Verrest

Pieter Verrest is sinds 2015 hoogleraar straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit. Met ingang van 2022 is hij voorzitter van het Departement Law, Society & Crime van Erasmus School of Law. Eerder was hij geruime tijd in diverse functies werkzaam bij het Ministerie van Justitie en parttime verbonden aan de Radboud Universiteit. Met interdisciplinair en rechtsvergelijkend onderzoek richt hij zich op het bijdragen aan beleidsvorming en nieuwe strafrechtelijke wetgeving in Nederland en in de Europese Unie. In zijn onderwijs wil hij studenten een brede kijk geven op het strafrecht, zodat zij zich ontwikkelen tot veelzijdige professionals. Professor Verrest is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

Ellen Hey

Ellen Hey groeide op in Nederland, Egypte en Venezuela. Ze studeerde in Utrecht (rechten) en aan de Universiteit van Wales (M.Sc in Marine Law and Policy). Zij doceerde aan verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze hoogleraar Internationaal Publiekrecht werd, was ze onder andere juridisch adviseur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en werkte ze als consultant voor onder andere de Wereldbank en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.

Marc Loth

Marc Loth studeerde rechten in Nijmegen, en een blauwe maandag filosofie. In 1988 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Vervolgens werd hij eerst rechter in Den Haag en later rechter in het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1997 werd Loth benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf oktober 2004 was hij decaan van de juridische faculteit. Op 1 februari 2009 volgde zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad.

Sigrid Hemels

Sigrid Hemels studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte aanvankelijk full time bij KMPG Meijburg & Co, maar ging al na twee jaar part time aan de slag als junior docent belastingrecht aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde en doceerde vervolgens aan de Universiteit Leiden en in 2010 werd ze aan de ESL benoemd tot hoogleraar belastingrecht. Daarnaast werkt ze sinds 2003 bij Allen & Overy in Amsterdam. Op 1 februari 2018 is ze benoemd tot Visiting professor in Tax Law aan de Lund University School of Economics and Management, Department of Business Law, een benoeming die loopt tot en met april 2020.

Siewert Lindenbergh

Siewert Lindenbergh (1964) is sinds 2005 hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij onder meer rechter- en raadsheerplaatsvervanger, plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op vergoeding van ‘tranen met duiten’. Voor zijn onderwijs geldt: Geef een mens een vis en hij heeft eten voor een dag; leer hem (duurzaam) vissen en hij heeft eten voor een leven. (Confucius) Hij richtte in 2007 het studiegezelschap Lothgenoten op om gemotiveerde studenten bezieling mee te geven in hun studie.

Per 1 september 2021 is prof. Lindenbergh als Advocaat-Generaal verbonden aan de Hoge Raad en is zijn betrekking bij het studiegezelschap teneinde gekomen. We bedanken prof. Lindenbergh voor al zijn inzet over de jaren. Prof. Verrest heeft prof. Lindenbergh opgevolgd .