Studiegezelschap Lothgenoten

Over het studiegezelschap


De weg naar een goed en nieuwsgierig jurist is voor iedereen verschillend. Het is niet altijd gemakkelijk – zeker niet aan het begin van de studie – die weg zelfstandig te belopen. De massaliteit van het onderwijs, met name in de eerste jaren, vormt daarbij een drempel. Daarom hebben enkele hoogleraren van de Erasmus School of Law, te weten prof. mr. Marc Loth, prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Siewert Lindenbergh, in 2007 het initiatief genomen om een kleine groep ambitieuze en goed presterende studenten uit het eerste studiejaar bij elkaar te brengen voor een reeks van zes bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten – de gastsprekerdiners – zijn gebleven, maar daarnaast organiseert het Studiegezelschap sinds een aantal jaar nog meer inspirerende activiteiten. Meer daarover onder ‘activiteiten’.

Met het vertrek van prof. mr. Marc Loth als decaan van de Erasmus School of Law heeft prof. mr. Paul Mevis zijn plaats ingenomen, maar prof. mr. Marc Loth is nog steeds zeer betrokken bij het studiegezelschap Lothgenoten. Inmiddels heeft prof. mr. Paul Mevis het stokje doorgegeven aan prof. dr. Sigrid Hemels.

De afgelopen jaren zijn steeds weer tien studenten uit het eerste studiejaar van de bachelors rechtsgeleerdheid, criminologie en fiscaal recht geselecteerd. Inmiddels heeft het studiegezelschap haar tweede lustrum gevierd (2017). Thans vindt de selectie plaats aan de hand van de studieresultaten behaald in het eerste studiejaar, een motivatiebrief en een sollicitatiegesprek. De groep bestaat nu uit ongeveer 40 studenten en staat bekend als Studiegezelschap Lothgenoten, vernoemd naar voormalig decaan van de Erasmus School of Law, prof. mr. Marc Loth.

Het thema van de bijeenkomsten is ‘Wat bezielt je in het vak?’. Daarover vertellen de deelnemende studenten en betrokken hoogleraren ieder iets tijdens de eerste bijeenkomst van elk studiejaar. Voor de andere bijeenkomsten worden sprekers uit het juridische veld uitgenodigd om te vertellen over hun bezieling in hun vak. Als gastspreker mochten wij onder meer in de afgelopen jaren ontvangen:

  • Maarten Feteris
  • Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
  • Lucia de B. en haar advocaat Stijn Franken
  • Wim Anker
  • Bénédicte Ficq
  • Elianne van Rens
  • prof. dr. Peter van Koppen
  • prof. mr. Lokke Moerel
  • prof.mr. Edgar du Perron
  • mr. Frits van Straelen