Ons heeft het droevige nieuws bereikt dat mr. Willem van Schendel op 8 februari onverwachts op 73-jarige leeftijd is overleden. De afgelopen jaren heeft meneer Van Schendel enorm veel betekend voor Lothgenoten. Zoals op deze pagina te zien, verzorgde hij de jaarlijkse masterclass vonnis schrijven en heeft hij in eerdere jaren aan verscheidene andere activiteiten bijgedragen. Meneer Van Schendel was erg betrokken en aan alles was zichtbaar dat hij Lothgenoten een warm hart toedroeg, waarvoor wij hem altijd dankbaar blijven. Zijn mooie verhalen en grappige anekdotes zullen onder Lothgenoten hopelijk voor altijd voortleven. Wij wensen alle nabestaanden veel sterke met het verwerken van deze verdrietige gebeurtenis.