Op woensdag 20 maart is Julia Mendlik bij ons aangeschoven en heeft zij ons verteld over de weg die ze heeft afgelegd om te komen waar ze nu is, maar ook over zaken die haar bezighouden binnen haar functie als president van de rechtbank Rotterdam. Mevrouw Mendlik begon met een uiteenzetting van haar loopbaan, die ze begon binnen de commerciële advocatuur. Na een uitstapje richting het bedrijfsleven, bracht het verlangen naar menselijkheid in het werk haar terug bij het juridische werkveld, specifieker de rechterlijke macht. Daar leerde ze dat plezier in je werk niet alleen bestaat uit ergens goed in zijn, maar juist uitdaging en nieuwsgierigheid haar drijfveren zijn. Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap, omdat het er volgens haar voor zorgt dat je scherp en dicht bij de bezieling in het vak blijft.

Na het hoofdgerecht stelde mevrouw Mendlik een aantal dilemma’s omtrent de neutraliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ter discussie. Als president van de rechtbank Rotterdam staat zij voor moeilijke keuzes als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn we samen in discussie gegaan over welke taak er voor de rechterlijke macht bestaat om de veiligheid van rechters te waarborgen, en in hoeverre rechters hun persoonlijke overtuigingen naar buiten kenbaar zouden mogen maken. Mevrouw Mendlik kon aan de hand van voorbeelden goed duidelijk maken dat deze vraagstukken erg complex zijn en er soms geen eenduidig antwoord op bestaat, waardoor ook aan tafel de discussie voort werd gezet.