Voor de Overheidsdag zijn de leden van studiegezelschap Lothgenoten 24 maart jl. afgereisd naar Den Haag.vHier kregen zij een uniek kijkje achter de schermen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). Dit alles vond plaats onder begeleiding van Raadslieden en oud-bestuursleden Dieneke Struik en Sven Zoeteman.

Dieneke is werkzaam als projectleider in een opsporingsonderzoek bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Hiervoor was zij accountmanager voor de portefeuille faillissementsfraude. Tijdens haar presentatie vertelde zij hoe de FIOD fiscale en financiële fraude opspoort en bestrijdt.

Sven werkt als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, bij de sector privaatrecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken. Van medio 2013 tot medio 2015 studeerde hij naast zijn werk bij VenJ aan de Academie voor Wetgeving. Na een korte rondleiding op het ministerie vertelde hij over het ministerie in het algemeen, en zijn werk en het wetgevingstraject in het bijzonder.

Na de presentaties van de Raadslieden op het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de Lothgenoten naar de Academie voor Wetgeving gelopen, waar zij werden ontvangen met een heerlijke lunch. Na de lunch volgde er een verdiepende workshop met als onderwerp “het legaliseren van cannabis”. De deelnemers kregen verschillende rollen toebedeeld en werden gevraagd vanuit diverse perspectieven na te denken over hoe een wetgevingsjurist zou handelen.

Alle Lothgenoten waren unaniem met elkaar eens dat het een zeer geslaagde dag was. Graag willen wij Dieneke en Sven bedanken voor het organiseren van deze Overheidsdag en hun presentaties. Tevens danken wij Nico Florijn voor de hartelijke ontvangst en de leerzame workshop bij de Academie voor Wetgeving.