Voor de derde keer dit studiejaar kwamen de leden van Studiegezelschap Lothgenoten bijeen voor een gastsprekerdiner. Het diner vond dit keer plaats in restaurant Elit in de karakteristieke ‘Oude Haven’ in het centrum van Rotterdam waar de studenten werden toegesproken door prof. mr. dr. Tobias Cohen Jehoram.

De heer Cohen Jehoram houdt zich als partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en als hoogleraar aan onze universiteit bezig met het Intellectueel Eigendomsrecht. Een rechtsgebied waarover met gemak een gastsprekerdiner gevuld kan worden, zo bleek uit de voordracht van de heer Cohen Jehoram. Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk en zaken waarbij de heer Cohen Jehoram heeft opgetreden als advocaat, werd duidelijk dat dit voor velen van ons tijdens de studie onderbelichte rechtsgebied in feite overal om ons heen is. Zo overtuigden Intellectueel Eigendomsrechtelijke vragen over uiteenlopende onderwerpen als Kim Holland, Ben & Jerry’s, Eminem, de farmaceutische industrie, Heksenkaas en het parfum van L’Oreal de aanwezige leden ervan dat dit een allesbehalve saai rechtsgebied betreft met veel onontgonnen terrein waar de verkennende jurist zijn/haar creativiteit de vrije loop kan laten. Nu de heer Cohen-Jehoram voorop loopt in de verkenning van dit gebied en regelmatig zaken uitvecht voor de hoogste rechterlijke instanties in binnen- en buitenland, leverden ook de internationale en Europeesrechtelijke (procedurele) aspecten nog enkele leuke anekdotes op.

Naast deze inspirerende gastspreker schoven ook de aan het gezelschap verbonden hoogleraren prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Siewert Lindenbergh aan. Namens Erasmus School of Law nam mr. Martijn Roos, manager externe betrekkingen (manager external affairs) bij ESL deel aan het diner.

Het bestuur wil alle deelnemers aan het diner en in het bijzonder de gastspreker voor het overbrengen van zijn enthousiasme voor het vakgebied, hartelijk danken voor de inspirerende avond. Wij kijken uit naar de volgende bijeenkomst!