Op woensdagavond 15 februari kwam het gezelschap bijeen in restaurant Soit in Rotterdam. Hier werd ditmaal door prof.dr. Sigrid Hemels verteld binnen het thema “Wat bezielt je in het recht”. Professor Hemels is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en is daarnaast werkzaam als fiscaliste bij Allen & Overy in Amsterdam. Deze combinatie van praktijk en onderwijs hanteert zij al lange tijd en geeft haar de kans het maximale uit de fiscaliteit te halen. Door onderwijs te geven en onderzoek te doen binnen de universiteit kan zij haar voorliefde voor het fiscale vak verder verspreiden. Zij hoopt zo studenten te inspireren om ook hun passie tijdens de studie te ontdekken.

Professor Hemels begon haar voordracht met hoe zij eerst haar passie in de kunst had gevonden en pas later in de fiscaliteit. Kunst en fiscaliteit blijken samen te kunnen komen en van grote invloed op elkaar te zijn. Door in dit spanningsveld bezig te zijn heeft professor Hemels haar voorliefde voor kunst en cultuur kunnen combineren met het puzzelwerk waar een fiscalist zich over moet buigen. Tijdens het tweede deel van de avond hebben de leden door middel van een korte introductie een kijkje gekregen in de warrige wereld van kunstwaardering binnen de fiscaliteit.

Het bestuur wil alle deelnemers, hoogleraren en in het bijzonder gastspreker Sigrid Hemels danken voor hun aanwezigheid en bijdrage aan deze bijzondere avond.