In het karakteristieke Nieuw Rotterdams Cafe aan de Witte de Withstraat vond het gastsprekerdiner met Nina Huygen, directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, plaats. Zij sprak bevlogen over haar zeer afwisselende carrière bij onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst, haar werk als politiek assistent, lid het campagneteam van Obama en natuurlijk haar ervaringen als directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Haar bevlogenheid en streven naar rechtvaardigheid is een rode draad in haar carrière. Deze bevlogenheid kwam onder andere sterk naar voren toen zij sprak over haar studie-ervaringen in het buitenland. Daarnaast vertelde zij over de wijze waarop het Schadefonds Geweldsmisdrijven omgaat met aanvragen en welke rol dit fonds in de maatschappij vervult. Zij werd daarbij ondersteund door een van haar collega’s en Lothgenoten- alumna, Elise Wijnhorst-Bouters. Aan de hand van twee sprekende voorbeelden lichtte zij de visie en missie en haar werk bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven toe.

Graag willen wij alle aanwezigen, en in het bijzonder mevrouw Huygen en mevrouw Wijnhorst-Bouterse, bedanken voor hun aanwezigheid tijdens deze interessante en sfeervolle avond.