Voor het vierde gastsprekerdiner van studiejaar 2014/2015 kwam Studiegezelschap Lothgenoten bijeen in restaurant La Stanza. Dit restaurant is gevestigd aan de Van Vollenhovenstraat, waar de Lothgenoten sinds het ontstaan van het gezelschap regelmatig met plezier bijeenkomen.

De Lothgenoten ontvingen in dit Italiaanse restaurant een lezing van mr. Winfried van den Muijsenbergh, advocaat en partner bij advocatenkantoor Loyens en Loeff. De spreker is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en houdt zich in zijn praktijk met name bezig met corporate litigation en arbitrage.

Uit de gepassioneerde lezing bleek dat de heer van den Muijsenbergh in zijn vakgebied constant in aanraking komt met zeer uiteenlopende internationale zaken. Met een duidelijke aanwezigheid van een passie voor zijn vakgebied bood hij de Lothgenoot een kijkje in de meest opmerkelijke verschillen binnen de internationale rechtspraktijk. Zowel grappige als buitengewoon opmerkelijke anekdotes passeerde de revue. Op deze wijze deed hij de toehoorders realiseren dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet in elk land even vanzelfsprekend is.

Het bestuur bedankt de heer Van den Muijsenbergh heel hartelijk voor deze bijzonder leerzame en zeer inspirerende bijeenkomst!