Op maandagavond 10 februari kwamen de leden van studiegezelschap Lothgenoten bijeen in restaurant `La Stanza` aan de Van Vollehovenstraat voor een bijzondere avond met een zeer bijzondere gastspreker: mr. Wim Anker. De opkomst deze avond was overweldigend en met het aanschuiven van een viertal advocaten van advocatenkantoor Nauta Dutilh en professor Houweling als bijzonder hoogleraar kon deze avond niet anders dan glansrijk slagen.

Zoals gebruikelijk startte de avond met de opening van onze gewaardeerde spreekstalmeester waarin de aanwezige advocaten van Nauta Dutilh werden voorgesteld en waarin uiteraard de gastspreker van de avond werd geïntroduceerd. Tussen de overheerlijke drie gangen door was het aan mr. Anker om wat meer te vertellen over zijn bezieling in het vak en de vijf pijlers waaronder advocatenkantoor Anker & Anker functioneert. Het is een understatement om te stellen dat mr. Anker zijn bezieling en zijn passie voor het vak en het recht heeft weten over te brengen. Zelfs de deelnemers die (nog) geen affiniteit met het strafrecht hadden, werden meegesleurd in het verhaal van mr. Anker. Tijdens zijn verhaal over de vijf pijlers van advocatenkantoor Anker & Anker, vertelde hij over een van de meest veelbesproken zaken van het afgelopen jaar, de ‘Robert M. zaak’.

Hierdoor kwamen de leden niet alleen meer te weten over het kantoor van de gebroeders Anker, maar kregen zij eveneens de unieke kans om te horen wat een dusdanig groot proces en de bijbehorende media aandacht met zich meebrengt. Wat waren de beweegredenen om deze zaak aan te nemen? Hoe zijn de procespleiters omgegaan met de vele ‘hate-mails’? En zou het kantoor een dergelijke zaak nogmaals aannemen? Uit de vijf pijlers blijkt deze laatste vraag positief beantwoord te moeten worden. Door een paar e-mails voor te lezen, werd aan de leden een onderdeel van deze veelbesproken zaak getoond die normaliter onbelicht blijft.

Na het laatste gedeelte van de toespraak was het tijd voor prangende vragen en het overhandigen van de geschenken aan mr. Anker als dankbetuiging. Tijdens de heerlijke gangen van de avond konden de leden met de gastspreker, de aanwezige advocaten en professor Houweling onder meer van gedachten wisselen over het strafrecht, de studie en het leven als advocaat.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid op deze speciale avond en in het bijzonder natuurlijk mr. Anker voor zijn bereidheid om voor ons gezelschap zo’n enthousiasmerend verhaal voor te dragen. Daarnaast gaat onze dank uit naar de aanwezige advocaten van Nauta Dutilh: Silvia Gawronski, Kathrin Bungenberg, Lesley van Cappellen en Thijs Bosters. Het is voor het gezelschap ontzettend fijn om de gelegenheid te krijgen om vragen over het advocatenleven te kunnen stellen en zodoende een kijkje te nemen in de gang van zaken op een dergelijk kantoor.

Last but certainly not least, gaat onze dank uit naar professor Houweling voor zijn aanwezigheid bij het diner en zijn afsluitend dankwoord aan mr. Anker. Het gezelschap is wellicht nog niet geheel overtuigd van de overeenkomsten tussen het arbeidsrecht en het strafrecht, maar het was een goed gevonden bruggetje en mooie afsluiting van deze speciale avond.