Voor het eerste gastsprekerdiner van het studiejaar keerden de Lothgenoten terug naar de Van Vollenhovenstraat op het Westelijk Handelsterrein. Aldaar werd het gezelschap ontvangen in het mediterrane restaurant Rokkaa. In dit sierlijke en sfeervolle restaurant was een bekende van het gezelschap als spreker te gast.

Mr. W.A.M. Van Schendel sprak het gezelschap eerder toe in februari 2012, kort na zijn benoeming tot vicepresident van de Hoge Raad. Hij sprak toen over de weg die hij bewandeld heeft van rechtenstudent tot raadsheer in de Hoge Raad. Ditmaal sprak de heer Van Schendel in het eerste gedeelde van de avond over de meer beleidsmatige en rechtspolitieke kanten van het werk bij de Hoge Raad.

Onder het genot van de bijzonder smakelijke diners, spraken de Lothgenoten uitgebreid met hun tafelgenoten. De spreker maakte een ronde langs de tafels om met eenieder van gedachten te wisselen. Daarbij werd ook aan de Lothgenoten gevraagd waar zij graag meer over zouden horen van de gastspreker.

Na het diner volgde deze tweede spreekronde, waarin de lezing als maatwerk geheel werd afgepast op de tijdens het diner besproken onderwerpen. Geen vraag bleef onbeantwoord en ook de veel verzochte anekdotes werden aangehaald. Opnieuw heeft de heer Van Schendel het gezelschap een zeer leerzame, inspirerende en bovenal leuke avond bezorgd. Wij zien de heer Van Schendel op 10 december terug bij de inleidende bijeenkomst van de jaarlijkse masterclass vonnisschrijven. Dit jaar zal een aantal deelnemers onder zijn begeleiding een civielrechtelijk vonnis wijzen.

Graag willen wij alle aanwezigen – en in het bijzonder de heer Van Schendel – bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen. Het gezelschap kijkt met plezier terug op deze prachtige avond en kijkt vol verwachting uit naar de masterclass!