Voor het eerste gastsprekerdiner van dit Lustrumjaar zijn de Lothgenoten bijeengekomen in een erg sfeervolle zaal van het restaurant Z&M. De Lothgenoten ontvingen in restaurant Z&M de heer Feteris, president van de Hoge Raad, die deze avond het gezelschap heeft toegesproken. Namens Loyens & Loeff waren 4 medewekers aanwezig om het gastsprekerdiner bij te wonen en zo kennis te maken met Lothgenoten.

Na een heerlijk voorgerecht – bestaande uit een mix van antipasti – sprak de heer Feteris over de weg die hij sinds de universiteit heeft bewandeld. De heer Feteris is al sinds 1994 hoogleraar belastingrecht aan onze Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is de heer Feteris in november 2014 benoemd tot president van de Hoge Raad. Voor zijn benoeming was hij vice-president van de belastingkamer van de Hoge Raad. De heer Feteris is een zeer inspirerende spreker. Veel van zijn anekdotes – zoals: ‘Wees geen hamster! Hamsters rennen zich rot in hun rad, maar komen geen stap vooruit’ – zullen de Lothgenoten dan ook nog lang bijblijven. Ook gaf hij de Lothgenoten mee dat een loopbaan niet te plannen is, maar dat je goed moet kijken naar de dingen die op je pad komen en die optimaal moet benutten. Ten slotte benadrukte hij dat het belangrijk is dat je doet wat je leuk vindt, dan zul je er vanzelf goed in worden. Na het hoofdgerecht gaf de gastspreker een geheel nieuwe draai aan ons concept van het gastsprekerdiner. Aan de hand van een aantal stellingen heeft hij onze Lothgenoten uitgedaagd zich te mengen in een discussie over het rechterlijk stelsel in Nederland. Het nagerecht liet dan ook iets langer op zich wachten, maar dit was zeker de moeite waard!

Naast deze gepassioneerde en inspirerende gastspreker schoven ook de aan het gezelschap verbonden hoogleraren prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Siewert Lindenbergh en enkele medewerkers van Loyens&Loeff aan. Het bestuur wil alle deelnemers, hoogleraren, raadslieden en in het bijzonder gastspreker prof. mr. Feteris hartelijk danken voor hun aanwezigheid en bijdragen voor deze succesvolle avond. We verheugen ons op de volgende bijeenkomst!