Woensdagavond 28 november was het moment eindelijk daar: het eerste gastsprekerdiner van het collegejaar 2018/2019. Ter gelegenheid van dit eerste gastsprekerdiner werd ons gezelschap toegesproken door dr. Jurgen Goossens.

De heer Goossens is universitair docent staatsrecht aan de Erasmus School of Law en postdoctoraal onderzoeker aan de UGent. Hij heeft na het summa cum laude afronden van zijn master op de UGent, een masters in law gehaald op de Yale Law School en is gepromoveerd op ‘the Future of Administrative Justice. Judicial Review of Administrative Action in Comparative Perspective’. Hij is tevens betrokken als oprichter bij het Belgian Constitutional Law Blog.

Het diner vond plaats in het stijlvolle restaurant Fjord te Blaak. Tussen de gangen door heeft de heer Goossens ons meer verteld over zijn promotietraject. Hierbij heeft hij ons meegegeven dat in zijn ogen de eigenschappen doorzettingsvermogen en focus de sleutel zijn tot een succesvolle promotie. Met name het behouden van focus kan in onze in toenemende mate drukke wereld waarbij wij veelal gestoord worden door e-mails en berichten een uitdaging vormen.

Verder vertelde de heer Goossens ons meer over zijn loopbaan, waarbij hij ons wees op het belang van hard studeren en het behalen van goede cijfers. Daarnaast drukte hij ons ook op het hart om soms gewoon onze angst opzij te zetten en te durven een sprong te wagen. Dit heeft voor hemzelf geresulteerd in verscheidene mooie ervaringen in de Verenigde Staten.

Al met al was het een zeer geslaagde en inspirerende avond en hebben onze leden de heer Goossens geboeid aangehoord.

Tot slot hebben wij als gezelschap een moment genomen om prof. Ellen Hey in het zonnetje te zetten. Zij gaat ons enige tijd verlaten in het kader van haar sabbatical en zal daardoor de komende diners niet aanwezig zijn. Wij wensen haar een hele prettige tijd toe!

Het bestuur wil Jurgen Goossens graag bedanken voor zijn enthousiasme, humor en inspirerende woorden en de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze avond.