Ook in dit collegejaar kon een groep Lothgenoten kennismaken met één van de voornaamste taken van een rechter, namelijk het schrijven van een vonnis. Onder de wederom zeer enthousiaste begeleiding van mr. Willem van Schendel, vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden, heeft een elftal ‘Lothgenotelijke kantonrechters’ haar uiterste best gedaan op het opstellen van een civielrechtelijk vonnis. Op 10 december 2014 vond de eerste bijeenkomst plaats, waarin de heer Van Schendel vertelde over de kunst van het schrijven van een zowel juridisch, als maatschappelijk houdbaar vonnis. Tevens werden de studenten tijdens deze bijeenkomst wegwijs gemaakt in het zo nu en dan lastig te doorgronden dossier. De bijeenkomst werd afgesloten met een geslaagd diner in het Erasmus Paviljoen.

Nadat de deelnemers zelfstandig hun vonnis hadden geschreven brachten ze op uitnodiging van de heer Van Schendel op 22 januari 2015 een bezoek aan de Hoge Raad der Nederlanden (hoogstwaarschijnlijk voor het laatst in het ‘oude gebouw’). Tijdens deze afsluitende bijeenkomst werden de verschillende aspecten van de onderhavige zaak stapsgewijs doorlopen, waardoor de studenten zich een beeld konden vormen over hoe een vonnis van een ‘echte kantonrechter’ in deze zaak zou luiden en in hoeverre dit al dan niet aansluit bij het zelf geschreven vonnis. De door de heer Van Schendel van leerzame feedback voorziene vonnissen zijn allemaal met een voldoende beoordeeld; een compliment aan alle deelnemers! Na het uitreiken van de welverdiende certificaten kregen de deelnemers een rondleiding door het oude gedeelte van het huidige pand van de Hoge Raad der Nederlanden. Aansluitend daarop werd het tijd om de deelnemers te belonen voor hun inzet en goede prestaties tijdens de masterclass. Traditiegetrouw vond deze beloning plaats in de vorm van een diner in restaurant Dekxels te Den Haag, waar de groep heeft genoten van smakelijke gerechten en overheerlijke wijn.

Graag bedanken alle deelnemers de heer Van Schendel nogmaals voor zijn inzet en enthousiasme, wat ook dit jaar de masterclass vonnis schrijven weer tot een enorm succes heeft gemaakt.