Op donderdag 13 april organiseerde Studiegezelschap Lothgenoten in het Erasmus Paviljoen een “Lustrumcongres”: De bezieling in het recht. Niet alleen actieve leden en betrokken hoogleraren werden verwelkomd; een ieder was welkom. Zo was de zaal onder andere gevuld met Rotterdamse en Leidse studenten, Erasmus School of Law-medewerkers, en familie en vrienden.

Het congres werd geopend door professor Lindenbergh. Daaropvolgend stelde Manon Kleijn, alumna en tevens die middag dagvoorzitter, zich voor. De eerste spreker was Stefan Sagel, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar bij de Universiteit Leiden. Opsteker voor afwezigen: de heer Sagel zijn bezieling is terug te zien in de film Philadelphia. Vervolgens was Tim Kuik, Managing Director van Stichting BREIN, aan het woord. Als een student die zo nu en dan online streamt was het erg interessant om te horen waarom de heer Kuik zich zo hard maakt voor auteursrecht: een internetpiraat eet een ander zijn brood op. Marjan Olfers, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, sprak de zaal tot aan de pauze toe. Mevrouw Olfers legde haar kijk op de relatie tussen sport en recht uit: sport kent zijn eigen recht en dat recht loopt in een zekere zin voor op het reguliere recht.

De op mevrouw Olfers volgende pauze gaf de aanwezigen de mogelijkheid om alvast nader kennis te maken met de gastsprekers en andere aanwezigen. Dit konden zij doen onder het genot van een lekker kopje koffie of thee.

Na de pauze vertelde Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad, over zijn bezieling in het recht. Hij legde op een erg mooie, inspirerende manier uit hoe zijn bezieling genesteld is in het streven naar rechtvaardigheid. Als laatste was Derk-Jan van der Kolk, partner bij Van Traa Advocaten, aan het woord. Zijn verhaal over zijn nevenwerkzaamheden voor de Commissie Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk maakte veel indruk op de zaal.

Nadat Derk-Jan van der Kolk zijn verhaal had afgerond, was het tijd voor de vragen. Overigens was Marjan Olfers toen al vertrokken; zij ging een rechtszaak bijwonen over een dubieuze rode kaart in de Eredivisie. Zo kwam het dat uiteindelijk de vier mannelijke sprekers naast elkaar plaats namen op het podium, waarop zij de vragen beantwoordden. Deze vragen konden met behulp van een “catchbox” door het publiek worden gesteld. Om 17.00 uur was het congres afgelopen en kregen de sprekers en de dagvoorzitter onder luid applaus een presentje van de bestuurs- en commissieleden.

Na het congres werden de aanwezigen uitgenodigd om te proosten op een geslaagd congres. De aanwezigen konden hier onder het genot van een drankje en een hapje nagenieten met onder meer de nog aanwezige gastsprekers. Na het borrelen hebben het bestuur en de lustrumcommissie samen gedineerd ter viering van het geslaagde congres.

Studiegezelschap Lothgenoten wil graag alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid. In het bijzonder wil het gezelschap Marjan Olfers, Ybo Buruma, Derk-Jan van der Kolk, Tim Kuik en Stefan Sagel bedanken voor hun inspirerende bijdragen aan het congres. Tevens gaat veel dank uit naar Erasmus School of Law voor het helpen met de organisatie van het congres. Tot slot gaat veel dank uit naar Loyens & Loeff voor het medemogelijk maken van dit congres.