Op 1 maart jl. vond het eerste Lothgenotenalumnidiner plaats. Alumni zijn meer en meer betrokken bij het gezelschap. In 2015 is het Raadsliedenprogramma gestart. In het kader van dit programma schuift een aantal alumni zo vaak als mogelijk aan bij de gastsprekerdiners om het contact tussen studentleden en alumni te versterken. Als “Raadslid” zijn zij een sparringpartner en vraagbaak voor de studenten. Met de vragen en dilemma’s waar de studenten nu voor staan, hebben de alumni ook zelf te maken gehad. Bovendien zijn zij een laagdrempelige verbinding met de praktijk. Oud-bestuursleden Manon Kleijn en Sven Zoeteman vonden het tijd dat ook de alumni de gelegenheid krijgen onderling met elkaar in contact te komen en blijven. Daarom organiseerden zij een alumnidiner. Alumni en de hoogleraren Ellen Hey en Siewert Lindenbergh kwamen bijeen in restaurant Soif, waar het gezelschap en alumni al vaker heel hartelijk zijn ontvangen. Het was een zeer geslaagde avond. Veel alumni lieten weten er graag bij te willen zijn, maar helaas geen gelegenheid te hebben om bij dit diner aan te schuiven. Dit vormt zeker aanleiding om in 2017 nog een alumnidiner te organiseren. Zo is dit wellicht het begin van een traditie!