Na de selectieprocedure in september werden de elf nieuwe Lothgenoten op woensdag 7 oktober verwelkomd in het prachtige Hotel New York voor een workshop netwerken, verzorgt door de heer Ruud Labordus van RLC International.

Nadat iedereen was voorzien van een hapje en een drankje startte de workshop met de grondbeginselen van het begrip ‘netwerken’. De volgende vragen stonden centraal: “Wat is netwerken”, “Waarom is netwerken zo belangrijk?” en “Hoe presenteer je jezelf het beste?” De leden werden verzocht om actief mee te doen, waardoor er een open, actieve en onbezwaarde sfeer ontstond.

Na deze introductie van het begrip ‘netwerken’ was het aan de nieuwe leden om de theorie in de praktijk te brengen door middel van een ‘elevator pitch’. De groep werd in drietallen verdeeld, waarna zij onder toeziend oog van Ruud en door middel van eigen notities zich aan elkaar voorstelden. Het geven van tops en tips stond tijdens de uitvoering van de ‘elevator pitch’ centraal.

Na een pauze met warme hapjes kregen alle leden een vel papier waarop zij hun onderscheidend vermogen en hun passies moesten afbeelden. De leden gingen enthousiast te werk en kwamen met enorm leuke en passende illustraties. Door de leden hun illustraties centraal toe te laten lichten, stimuleerde Ruud iedereen om uit zijn of haar comfortzone te stappen. De presentaties waren een goede voorbereiding op het kennismakingsdiner van de avond, omdat ook tijdens het diner van de leden wordt verwacht dat zij zich voorstellen.

Om alle nieuwe leden welkom te heten en tevens het startsein te geven van een mooi en leerzaam netwerkjaar, kregen de leden een Lothgenoten USB-flashdrive met daarop alle informatie omtrent het nieuw geïntroduceerde Raadsliedenprogramma. Na de workshop was het tijd om gezamenlijk te vertrekken naar de bestemming van het diner.

Ter afsluiting willen wij Ruud Labordus ontzettend bedanken voor het geven van deze leerzame en enthousiasmerende workshop!