Woensdagavond 13 februari zijn onze leden bijeengekomen voor het tweede gastsprekerdiner van collegejaar 2018-2019. Het diner heeft plaatsgevonden in het trendy restaurant BY AMI, gelegen aan een prachtige locatie op Kop van Zuid.

Bij dit gastsprekerdiner hadden wij de eer toegesproken te worden door prof. mr. Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University. Naast haar hoogleraarschap is professor Moerel tevens werkzaam als Senior of Counsel bij internationaal advocatenkantoor Morrison Foerster (Berlijn).

Na het overwinnen van enige obstakels met betrekking tot de akoestiek van de ruimte kropen de Lothgenoten knus bij elkaar om geboeid te luisteren naar professor Moerel. Professor Moerel nam ons mee in de wereld van artificial intelligence, waarbij zij ons aan de hand van verschillende voorbeelden en headlines uit het nieuws aan het denken wist te brengen.

Zo ging de industriële revolutie gepaard met vreselijke ongelukken, erbarmelijke arbeidsomstandigheden en grootschalige vervuiling, waardoor de roep om wetgeving en regulering ontstond. De digitale revolutie die wij nu doormaken heeft zo zijn eigen uitdagingen. Het is echter allereerst van belang om helder te krijgen wat deze uitdagingen precies inhouden. Dit heeft veelal te maken met het hebben van keuzes. Wanneer artificial intelligenceons beter ‘kent’ dan wij onszelf kennen, zal het in staat zijn onze gevoelens te slim af te zijn. Er was vrij recent een algoritme ontwikkeld die aan iemands foto kan zien of de betreffende persoon heteroseksueel is of niet. Dergelijke ontwikkelingen roepen echter interessante vragen op: wat als iemand zelf niet eens wist dat hij homoseksueel is en het algoritme zegt dat dit wel het geval is? En kan deze technologie bij wijze van grenscontrole ook gebruikt worden door regeringen van landen waarin homoseksualiteit strafbaar is?

Een belangrijk punt dat professor Moerel maakte is dat artificial intellegencegoed noch slecht is, maar ook niet neutraal. Het is volledig afhankelijk van de data die erin gestopt wordt. Als een algoritme ontwikkeld wordt op basis van biasedgegevens, zullen ook de uitkomsten van het algoritme biasvertonen. Een saillant voorbeeld hiervan is de geheime recruiting tooldie Amazon een tijd gebruikt heeft om nieuw personeel te werven. Doordat het algoritme gemaakt was aan de hand van biasedgegevens, vertoonde het programma een biastegen vrouwen.

Al met al zijn er nog allerlei interessante vraagstukken die de digitale revolutie met zich meebrengt en heeft het gastsprekerdiner flink stof tot nadenken gegeven. Het bestuur wil professor Moerel graag bedanken voor haar enthousiasme en prikkelende voorbeelden en de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze avond.