Op donderdagavond 18 januari mochten wij voor het tweede gastsprekerdiner van het jaar Ybo Buruma ontvangen. De heer Buruma is sinds 2011 raadsheer bij de Hoge Raad en daarnaast hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een zeer brede kennis van en visie op het strafrecht, waarbij hij allerlei wetenschapsgebieden betrekt, en zich vooral ook richt op de samenleving en de rechtsstaat. De heer Buruma wist ons allen te raken met de wijze waarop hij over zijn bezieling in het vak sprak, met als rode draad het stemmetje in ieders hoofd, die hij gelijkstelde aan de Latijnse genius. Daarnaast gaf hij een inkijkje in de afwegingen en dilemma’s van een raadsheer en vertelde hij over zowel de keuzes als toevalligheden van zijn loopbaan.

Het verhaal van de heer Buruma heeft een diepe indruk achtergelaten bij alle Lothgenoten. Hoewel zijn verhaal heel persoonlijk was, kon iedereen zich op een bepaalde manier herkennen in zijn momenten van twijfel bij het maken van cruciale keuzes. We zullen allemaal nog vaak terugdenken aan zowel zijn wijze raad, als de grappige anekdotes.