Op woensdag 25 november vond het tweede gastsprekerdiner van het jaar plaats! Ondanks corona kon het toch doorgang vinden, doordat onze Voorzitter en Penningmeester ‘studio Lothgenoten’ hadden opgebouwd in het Tinbergengebouw op de universiteitscampus. Zo konden we via Zoom toch met zijn allen naar onze eigen hoogleraar prof. mr. Siewert Lindenbergh luisteren!

In zijn uiteenzetting “het vergoeden van tranen met duiten”, besprak hij de knelpunten van de voeging van de benadeelde partij in het strafproces. Een zeer geslaagde, interessante en toch nog interactieve avond dus!