Woensdag 3 april vond het vierde gastsprekerdiner van het jaar plaats. Dit diner hadden we niet één, maar twee sprekers! Mevrouw Ineke Siemonsma sprak als eerste. Zij heeft jarenlang gewerkt als belastinginspecteur bij de Belastingdienst. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar het Ministerie van Financiën, waar zij nu werkzaam is als medewerker cassatie. Zij houdt zich op het gebied van fiscaal recht derhalve namens de staat bezig met alle cassatieprocedures bij de Hoge Raad en het Hof van Justitie. Daarna sprak de heer Jaap Uijlenbroek. Hij is sinds begin 2017 werkzaam als directeur-generaal Belastingdienst. De directeur-generaal stuurt rechtstreeks de dagelijkse kerntaken van de verschillende organisatieonderdelen van de Belastingdienst aan. Verder heeft hij er onder andere voor moeten zorgen dat de reorganisatie van de Belastingdienst in goede banen wordt geleid.