De heer Van Berkel heeft gewerkt als advocaat bij de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) en advocatenkantoor Stibbe. Van Berkel studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, de London School of Economics and Political Science en New York University School of Law waarbij hij zich specialiseerde in het recht, de economie en de wetenschap van klimaatverandering. Momenteel is Van Berkel werkzaam als klimaatjurist bij Stichting Urgenda, bekend van de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda heeft als missie Nederland sneller duurzaam te maken. In dat kader klaagde Urgenda in 2012 samen met 900 burgers de Nederlandse Staat aan, omdat deze onvoldoende maatregelen zou nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Deze spannende zaak werd op 24 juni gewonnen door Urgenda en de mede-eisers. Het vonnis werd op 9 oktober 2018 bekrachtigd door het Gerechtshof Den Haag, waarna de Staat cassatie instelde. Op 24 mei 2019 wordt de zaak gehoord voor de Hoge Raad.

Ter gelegenheid van het diner is de heer Van Berkel ingegaan op het vonnis van het Gerechtshof en heeft ons meer vertelt over hoe Urgenda denkt over de discussie die dit vonnis tot stand heeft gebracht in de politiek. Het was een inspirerende avond te worden waarbij we meer hebben gehoord over een zeer actueel en bijzonder onderwerp dat nog jaren gevolgen zal hebben.