Op 18 januari 2023 mochten we onder het genot van een diner luisteren naar Hanna Sevenser. Mr. dr. Sevenser is sinds 1 december 2022 voorzitter van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voordat zij staatsraad werd, was zij onder andere advocaat, hoogleraar Europees milieurecht bij de Universiteit van Amsterdam en Hoofd van de Afdeling Europees Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mevrouw Sevenser heeft ons allen meegenomen in haar ervaringen bij de Raad van State met tot de verbeelding sprekende voorbeelden en zaken.