Op uitnodiging van de Erasmus School of Law nam een afvaardiging van het Lothgenotenbestuur op dinsdagavond 17 november deel aan het `Food for Thought diner` in restaurant Fjord aan de Blaak te Rotterdam. Het doel van deze avond was het samenbrengen van betrokkenen bij de faculteit, om te brainstormen over een programma voor studenten waarbij talentontwikkeling en de aansluiting bij de arbeidsmarkt na het afstuderen centraal staan. Docenten, studenten, mensen uit de beroepspraktijk en alumni spraken deze avond over mogelijke ideeën voor dit programma en over de praktische invulling daarvan.

Gedurende de avond werden er kernwaarden vanuit de verschillende groepen geformuleerd en werden ook concrete toepassingen voor in een test-fase van het programma bedacht. Onder andere sprak men over ideeën zoals een gasttutor vanuit de beroepspraktijk, het organiseren van activiteiten rondom de arbeidsmarkt die aansluiten bij de inhoud van bachelorvakken en het uitbreiden van de alumni-belcampagne.

Een inspirerende avond waarbij veel ideeën de revue passeerden. Studiegezelschap Lothgenoten bedankt de Erasmus School of Law voor de uitnodiging voor deze avond en hoopt (een gedeelte van) de goede ideeën binnen een aantal jaar terug te zien in het onderwijs!