Voor het laatste diner van het studiejaar kwamen de Lothgenoten bijeen in restaurant Kade 87 voor een bijzondere afsluiting. Dit keer was er geen gastspreker van buitenaf, maar kwamen onze eigen alumni vertellen over het leven na Lothgenoten en de studie, over de dagelijkse werkzaamheden en – zoals altijd – wat hen bezielt in het recht en in het leven. Inspirerende verhalen met af en toe een komische noot kwamen naar voren en enthousiasmeerden de gehele zaal.

Als zelfbenoemde ‘amuse’ startte Arnold van Hal, ook wel kortweg Nol, de avond. Deze advocaat bij met drie bijzondere quotes die hij de leden wilde meegeven: Altijd bij jezelf blijven, omring je met vrienden; mensen die er als houvast voor je kunnen zijn, ook tijdens de moeilijkere dagen. Want als het leven even niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, heb je mensen nodig die er voor je zijn en die naar je luisteren. Met deze mensen om je heen, kom je ook door de moeilijke dagen heen. Het laatste wat hij meegaf was om hard te werken voor je doel. Uiteindelijk zal dit opgemerkt worden en zal dit lonend zijn. Met deze bijzondere aftrap kon de avond eigenlijk niet anders dan slagen.

Na het voorgerecht vertelde Bram van Noordenne wat over het werkende leven van een bedrijfsjurist bij Damen Shipyards Group en Sven Zoeteman over het leven als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Beide kanten worden tijdens de studie niet of weinig belicht. De kans om te horen dat er meer is dan alleen het worden van advocaat was een leuke afwisseling en zette de leden tot nadenken over wat de mogelijkheden zijn na de studie. Dankzij deze sprekers konden de leden een blik werpen op de dagelijkse gang van zaken van het leven van een bedrijfsjurist en een wetgevingsjurist.

Na het lekkere hoofdgerecht, met genoeg huisgemaakte frites en salades, was het tijd voor Sascha Grievink en Caroline van der Kolk-Heinsbroek om de leden te vertellen over het leven van respectievelijk overheidsjuriste bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het leven van een advocate bij Holla Advocaten. Sascha wist op een leuke manier bepaalde onderdelen van de studie, die saai en stoffig lijken, levendig te maken. Waarom zijn de termijnen in het AWB zo belangrijk? Plaats jezelf eens op de plek van bestuursorgaan. Met andere woorden: speel met de stof waardoor het levend wordt tijdens de studie! Caroline heeft er voor gezorgd dat het werk als advocate in het gezondheidsrecht belicht werd. Met haar bijzondere achtergrond van medicijnen én rechten kon zij de verschillende praktijkcasus op een ontzettend enthousiasmerende manier vertellen. Ook belichtte zij het verschil tussen advocatenkantoren binnen en de kantoren buiten de randstad.

Na het ‘Grand Dessert’ van de chef was het tijd voor de laatste spreekster van de avond om haar belevingen toe te lichten bij de FIOD. Dieneke Struik vertelde over het lef wat zij toonde door een open sollicitatie naar de directeur van de FIOD te sturen en over haar passie voor het bestrijden van (belasting) fraude. Opnieuw bleek hoe veelzijdig de mogelijkheden zijn voor de toekomst van een rechtenstudent. Ondanks de zeer uiteenlopende kanten waar deze alumni op zijn gegaan, hadden zij allemaal één ding gemeen: Passie voor het vak, het leven en de bereidheid om alle leden te helpen waar nodig. Bij deze willen wij alle sprekers en aangeschoven alumni bedanken voor hun aanwezigheid bij deze afsluitende bijeenkomst en voor de verhalen die zij met ons wilden delen. Jullie bijdrage heeft deze avond tot een zeer bijzondere gemaakt! Ook danken wij alle leden en hoogleraren voor een heel mooi jaar en hun aanwezigheid en bijdrage aan de bijeenkomsten!

Voor nu rest ons iedereen een fijne zomer toe te wensen en graag tot ziens in het volgende studie- en Lothgenotenjaar!