Bij studiegezelschap Lothgenoten zijn de volgende hoogleraren van Erasmus School of Law betrokken: prof. mr. S.D. Lindenbergh (initiator), prof. dr. E. Hey, prof. mr. P.A.M. Mevis en voormalig decaan van de ESL prof. mr. Marc Loth.

prof.mr. S.D. Lindenbergh
Siewert Lindenbergh (1964) is sinds 2005 hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde van 1983-1984 aan Knox College in Galesburg (USA) en behaalde in 1990 zijn meesterstitel in Leiden. Van 1991 tot 2005 werkte hij als universitair docent en na zijn promotie (‘Smartengeld‘, 1998, cum laude) als universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. In het academisch jaar 2001-2002 bezette hij als gasthoogleraar de leerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht aan de universiteit van Gent (Belgie).prof.mr. S.D. Lindenbergh
prof.dr. E. Hey
Ellen Hey groeide op in Nederland, Egypte en Venezuela. Ze studeerde in Utrecht (rechten) en aan de Universiteit van Wales (M.Sc in Marine Law and Policy). Zij doceerde aan verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Voordat ze hoogleraar Internationaal Publiekrecht werd, was ze onder andere juridisch adviseur bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en werkte ze als consultant voor onder andere de Wereldbank en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.prof.dr. E. Hey
prof.mr. P.A.M. Mevis
Prof.mr. P.A.M. Mevis studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1989 promoveerde op een proefschrift over de bescherming van de woning in de Grondwet en strafvordering. Sinds 1997 is hij hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, sectie gevangeniswezen. prof.mr. P.A.M. Mevis
mr. Marc Loth
Marc Loth studeerde rechten in Nijmegen, en een blauwe maandag filosofie. In 1988 promoveerde aan de Universiteit Leiden. Vervolgens werd hij eerst rechter in Den Haag en later rechter in het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1997 werd Loth benoemd tot hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vanaf oktober 2004 was hij decaan van de juridische faculteit. Op 1 februari 2009 volgde zijn benoeming tot raadsheer bij de Hoge Raad. mr. Marc Loth