9 januari 2013, gastsprekerdiner met mr. drs. Peter van Lochem, restaurant Soit

Tijdens het eerste gastsprekerdiner van 2013 sprak mr. drs. Peter van Lochem studiegezelschap Lothgenoten toe. De kersverse doctor, de dag voorafgaand aan dit diner gepromoveerd op het proefschrift ‘Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen’, vertelde over de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen gevestigd in Den Haag, waar hij rector van is. Meer in het algemeen vertelde hij ook over het wetgevingsproces, en bijvoorbeeld de rol daarbij van de wetgevingsjurist, die zowel ambtenaar als jurist is, en naast juridische ook politieke aspecten in ogenschouw moet nemen. Door deze inleiding op het gebied van totstandkoming van wetten en het werk van een wetgevingsjurist, gaf de heer Van Lochem de aanwezigen een kijkje op een tot nu toe voor de meeste studenten nog onontgonnen terrein, dat van het maken van wetgeving. Wetten worden doorgaans als een gegeven gebracht tijdens de studie, maar hoe komen ze tot stand en wie maakt ze? Dat hier een spannend krachtenveld achter ligt, waar veel gecommuniceerd en afgestemd wordt, leerden de aanwezigen van de heer Van Lochem. Met zijn verhaal verleidde hij wellicht enige leden om, ondanks de pittige selectieprocedure, zich op te geven voor een plek in het traineeprogramma van een van de academies. De leden weten in ieder geval vanaf nu dat het beroep van wetgevingsjurist en overheidsjurist bestaat. In de studie wordt namelijk over het algemeen slechts aandacht besteed aan juridische beroepen zoals advocaat en rechter. Dankzij de enthousiaste voordracht van de heer Van Lochem is ons blikveld verbreed! Op vrijdag 17 mei a.s. vindt de excursie van Lothgenoten plaats. De leden van Lothgenoten maken dan nader kennis met de wetgever in Den Haag. Onder meer zullen de academies worden bezocht. Wij zien uit naar de verdere kennismaking met de academies en met een nieuwe ontmoeting met de heer Van Lochem.