6 maart 2013, gastsprekerdiner met mr. John Beer, cafe restaurant Soif

In het pittoreske café restaurant Soif schoof studiegezelschap Lothgenoten op 6 maart aan om de advocaat te ontmoeten wiens werk iedereen kent maar wiens naam niet zo algemeen bekend is als men op grond van zijn lange lijst van bijdragen aan geruchtmakende zaken zou verwachten. Letselschadeadvocaat mr. John Beer was niet alleen betrokken bij bijvoorbeeld het Taxibus-arrest en de Bijlmerramp maar ook bij de geruchtmakende noodlanding van Turkish Airlines. Na een informatieve opening over studeren in het buitenland, door Esther van den Heuvel, International Relations Manager bij Erasmus School of Law, en een ronkende inleiding van de spreker door professor Lindenbergh, vertelde mr. Beer aan de hand van zijn ervaringen in de praktijk hoe hij in het vak was gerold en hoe zijn houding ten opzichte van cliënten, procespartijen en het rechtstelsel in het algemeen zich gedurende de afgelopen decennia ontwikkelde. Als speciale gast was ook aanwezig mr. Rob Kottenhagen, universitair hoofddocent bij de sectie Recht van de gezondheidszorg van het iBMG. Na het hoofdgerecht ontwikkelde zich een spannend debat over de rol van medisch specialisten in het aansprakelijkheidsrecht en hoe men hun cultuur kan duiden en eventueel veranderen ten voordele van alle betrokkenen. Uiteindelijk was er maar één conclusie mogelijk: chirurgen houden congressen over hun eigen feilbaarheid, bij juristen moet dat echter nog gebeuren. Geïnspireerd door de bevlogen voordracht van mr. Beer keerden de aanwezigen huiswaarts.