5 mei 2010, excursie, Brussel

De Lothgenoten begaven zich naar Brussel en kwamen er in het Europees Parlement achter dat Europa eigenlijk best spannend is – als je maar weet wat er gaande is. Men werd na een algemeen praatje ook nog over het werk van een Europarlementariër voorgelicht door de medewerkers van D66-fractieleidster Sophie in ’t Veld. Hierna at men bij de beroemde Brasserie Londen en volgde een korte rondleiding langs de highlights van Brussel onder de bezielende leiding van Erwin Dijkstra.