4 februari 2009, kantoorbezoek Nauta Dutilh

Het gros van de leden was aanwezig in de zetel van het grootse kantoor van Nederland om aan de etiquettecursus deel te nemen die advocaat mr. G.A. van der Steur er bij tijd en wijle bij deed. Het was een middag die een goed inzicht verschafte in de omgangsvormen tussen ‘confrères’.