30 november 2011, gastsprekerdiner met mr.dr. Maria IJzermans, restaurant ‘t Ouwe Bruggetje

De eerste gastspreker van het studiejaar 2011/2012 was mr.dr. Maria IJzermans. Zij is op 29 juni 2011 gepromoveerd aan de Univeristeit van Tilburg op een proefschrift waarin zij vaststelt dat de invloed van emoties op de oordeelsvorming van professionele rechters onvermijdelijk is, maar het levert wel een beter oordeel op, aldus IJzermans. Dit was dan ook de strekking van haar voordracht op een echte novemberavond in een intiem restaurant. IJzermans vertelde dat uit haar promotie-onderzoek, getiteld ‘De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel’, bleek dat rechters hun empatisch vermogen eerder wel dan niet moeten gebruiken bij de behandeling van een zaak (op zitting). Het idee van bewustwording van de rol van emoties bij rechters is van belang, en heeft in ieder geval bij Lothgenoten wortel geschoten. Tussen het heerlijke driegangenmenu door, genoten de Lothgenoten van de inwijding in IJzermans onderzoek dat zich afspeelt op het grensvlak van retorica, psychologie en rechtswetenschap, waarmee de Lothgenoten ook een kijkje kregen in de kunst van het overtuigen en het gedrag van de mens in het algemeen.