30 maart 2012, lustrumdag, Lommerrijk

In het studiejaar 2007/2008 besloten een aantal hoogleraren een gezelschap voor excellente, gemotiveerde studenten op te richten. De tien beste studenten uit bachelor 1 van het voorgaande studiejaar werden uitgenodigd om een aantal keer per jaar met elkaar en met een aantal hoogleraren aan te zitten tijdens diners in restaurants in onze universiteitsstad Rotterdam, en te luisteren naar elkaars ‘bezieling in het recht’, en naar die van inspirerende gastsprekers. Na een eerste enthousiaste generatie studenten zouden er tot op heden nog vier volgen, en na de eerste vijf buitengewoon succesvolle bestaansjaren is het vertrouwen groot in het langdurig voorbestaan van Lothgenoten. Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan is eerder dit jaar een masterclass strafrechtelijk vonnis schrijven georganiseerd. De deelnemers waren erg enthousiast en deze ervaring is hopelijk de voedingsbodem voor meer edities van een dergelijke masterclass speciaal voor Lothgenoten onder de bezielende leiding van mr. Willem van Schendel. Naast deze masterclass ter gelegenheid van het lustrum, werd tevens een gehele dag gewijd aan de viering van het lustrum. Op 30 maart 2012 werd tijdens de lustrumdag, op de prachtige locatie Lommerrijk, stilgestaan bij vijf jaar Lothgenoten. Kort werd teruggeblikt met de uitreiking van de eerste “Lothgenotenalmanak”. De geestelijk vader van studiegezelschap Lothgenoten, prof.mr. Siewert Lindenbergh, ontving het eerste exemplaar met daarin bijdragen van alle betrokken hoogleraren en docenten en van de alumni en de huidige leden van Lothgenoten. Ook is in deze almanak een tijdlijn met de geschiedenis van Lothgenoten opgenomen. Aan het einde van de dag kregen alle aanwezigen een almanak mee naar huis. Aan de niet-aanwezigen wordt ook zo spoedig mogelijk een almanak uitgereikt. Na het welkomstwoord van dagvoorzitter en voorzitter van de lustrumcommissie Jesca Groenendijk, en het overhandigen van de almanak door bestuursvoorzitter Sven Zoeteman aan prof.mr. Lindenbergh, was het tijd voor de aanwezige Lothgenoten(alumni) om deel te nemen aan de workshops die werden georganiseerd door twee advocatenkantoren. Aangevangen werd met een workshop van advocatenkantoor Loyens & Loeff over merkenrecht. Daaropvolgend namen de aanwezigen deel aan de workshop ‘De kunst van het improviseren’ van advocaten- en notarissenkantoor Ploum Lodder Princen. Tijdens de lunch namen voor het eerst Lothgenotenalumni de plaats in van gastspreker. We hopen dat in de toekomst vaker Lothgenotenalumni als gastspreker zullen optreden tijdens de bijeenkomsten van ons gezelschap, om de huidige leden te vertellen over hun ervaringen tijdens hun studie en in hun praktijkwerkzaamheden. Arnold van Hal, Caroline van der Kolk-Heinsbroek, Dieneke Struik en Elise Bouterse vertelden ieder over hun ervaringen na hun studie. Na de lunch konden de in de workshop ‘De kunst van het improviseren’ geleerde skills direct in de praktijk worden aangewend, omdat ‘s middags een Lagerhuisdebat was georganiseerd. Prof.mr. Haak, prof.mr. Houweling en prof.mr. Lindenbergh legden verschillende stellingen op hun eigen werkterrein voor aan de aanwezigen die over twee groepen werden verdeeld. Afwisselend verdedigde en bestreed men een prikkelende stelling. Om de droge kelen te verzachten en de gezellige, leerzame en inspirerende dag geheel ontspannen af te sluiten, volgde op de debatmiddag een borrel waar werd nagepraat over de dag en over elkaars studie- en andere toekomstplannen. Op deze plaats past een herhaling van de woorden van dank die reeds op de lustrumdag zelf zijn uitgesproken: dank aan de organisatoren voor deze feestelijke en geslaagde dag, dank aan de leden en alumni voor hun aanwezigheid en dank aan de hoogleraren voor hun prikkelende stellingen en gedachtewisselingen! Op naar de volgende vijf jaar!