30 januari 2013, masterclass vonnis schrijven met mr. Willem van Schendel, Hoge Raad der Nederlanden

Op 12 december 2012 kwamen de deelnemers aan de masterclass civielrechtelijk vonnis schrijven bijeen, om instructies te krijgen van mr. Willem van Schendel, raadsheer in en vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden. In februari 2012 vond onder zijn begeleiding voor het eerst een masterclass vonnis schrijven speciaal voor leden van Lothgenoten plaats. Toen betrof het een strafrechtelijk vonnis, ditmaal een civielrechtelijk vonnis. De deelnemers kregen instructies over het schrijven van een vonnis van de zeer ervaren raadsheer en kregen tevens het dossier van de zaak uitgereikt waarin zij vonnis moesten gaan wijzen. Deze taak bleek verre van eenvoudig. De gebeurtenissen op een rij krijgen en daar de meest relevante elementen uit destilleren bleek al een ingewikkeld karwei, zeker wanneer processtukken in het dossier ontbreken of punten gewoonweg niet helder zijn, zoals dat in werkelijkheid ook kan voorkomen. Deze inleidende bijeenkomst op de Erasmus Universiteit Rotterdam werd afgesloten met een etentje met de heer Van Schendel in de stad. Vol inspiratie en goede moed gingen de deelnemers daarna uiteen, zich evenwel bewust van de zware taak die op hen rustte. Na een aantal weken diende het vonnis ingeleverd te worden bij de heer Van Schendel. Hij bekeek het ingeleverde werk kritisch en voorzag het van opbouwende kritieken en complimenten werden ook meermaals gemaakt. Op uitnodiging van de heer Van Schendel vond de afsluitende bijeenkomst op 30 januari 2013 plaats bij de Hoge Raad der Nederlanden (zie onderstaande foto’s, met verontschuldigingen voor de gebrekkige kwaliteit van de met een smartphone gemaakte foto’s). In een van de zittingszalen ontvingen alle deelnemers mooie cijfers, persoonlijk commentaar en een exclusief presentje van de zeer betrokken raadsheer. Wij danken hem op deze plaats nogmaals heel hartelijk voor zijn inzet. Uitgebreid werden de zaak en de verschillende oordelen daarin besproken. Hierover en over veel meer werd nog gezellig nagepraat tijdens het afsluitende voortreffelijke diner in restaurant Dekxels te Den Haag.