22 mei 2013, gastsprekerdiner met drs. Joep Beckers, restaurant Mastika

In de ori├źntaalse sferen van het Ottomaanse restaurant Mastika werden de leden van Lothgenoten op 22 mei bij het voorlaatste gastsprekerdiner van collegejaar 2012/2013 vergezeld door enkele indrukwekkende gasten. De academische delegatie bestond naast de vaste hoogleraren prof. mr. Siewert Lindenbergh, prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Paul Mevis uit aankomend rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. Huibert Pols en medewerker van de sectie Criminologie dr. Willem-Jan Verhoeven. Hiernaast kon het studiegezelschap zich verheugen over de aanwezigheid van haar beschermheer, raadsheer in de Hoge Raad mr. Marc Loth en advocaten van de sectie ondernemingsstrafrecht van Ploum Lodder Princen, mr. Paul Verloop en mr. Charlotte Posthuma. En zeker de laatsten konden hun hart ophalen aan de spreker van deze avond: promovendus drs. Joep Beckers vertelde naast een intrigerend relaas over hoe promoveren in zijn werk gaat en hoe je het besluit om promovendus te worden het beste kunt nemen, ook over zijn eigenlijke onderzoek, namelijk welke straffen organisaties en hun vertegenwoordigers krijgen opgelegd en hoe men tot dergelijke handhavingskeuzes komt.