1. 22 mei 2013, gastsprekerdiner met drs. Joep Beckers, restaurant Mastika

  In de oriëntaalse sferen van het Ottomaanse restaurant Mastika werden de leden van Lothgenoten op 22 mei bij het voorlaatste gastsprekerdiner van collegejaar 2012/2013 vergezeld door enkele indrukwekkende gasten. De academische delegatie bestond naast de vaste hoogleraren prof. mr. Siewert Lindenbergh, prof. dr. Ellen Hey en prof. mr. Paul Mevis...
 2. 17 mei 2013, excursie ‘Een dagje wetgeving’, Den Haag

  Tijdens de studie vormen wetten het belangrijkste werkmateriaal. Over hoe deze tot stand komen en wie ze maken leren we echter weinig. Daarom organiseerde studiegezelschap Lothgenoten op 17 mei 2013 een excursie naar Den Haag, met als thema: ‘een dagje wetgeving’. In dit kader bezochten leden van Lothgenoten en een...
 3. 19 april 2013, Be Inspired: ‘Drijfveren & Recht’

  Studiegezelschap Lothgenoten werd in 2007 opgericht om rechtenstudenten te laten inspireren door gastsprekers uit praktijk en wetenschap. Geheel in deze traditie was het thema van de Be Inspired-bijeenkomst die dit gezelschap op 19 april j.l. inhoudelijk vormgaf ‘Drijfveren & Recht’. In Hotel Novotel Brainpark Rotterdam werden ontvangen: prof. mr. Eugène Sutorius, mr. Richard...
 4. 15-19 april 2013, FLLW stageweek bij Ploum Lodder Princen

  ‘Advocaat voor een week’ – Verslagleggingen van twee leden van Lothgenoten die deelnamen aan de FLLW stageweek van Ploum Lodder Princen   Afgelopen week heb ik mogen ervaren wat het werk van een advocaat bij Ploum Lodder Princen inhoudt. Het was een intensieve, maar bovenal leerzame en gezellige week! We...
 5. 6 maart 2013, gastsprekerdiner met mr. John Beer, cafe restaurant Soif

  In het pittoreske café restaurant Soif schoof studiegezelschap Lothgenoten op 6 maart aan om de advocaat te ontmoeten wiens werk iedereen kent maar wiens naam niet zo algemeen bekend is als men op grond van zijn lange lijst van bijdragen aan geruchtmakende zaken zou verwachten. Letselschadeadvocaat mr. John Beer was...
 6. 9 januari 2013, gastsprekerdiner met mr. drs. Peter van Lochem, restaurant Soit

  Tijdens het eerste gastsprekerdiner van 2013 sprak mr. drs. Peter van Lochem studiegezelschap Lothgenoten toe. De kersverse doctor, de dag voorafgaand aan dit diner gepromoveerd op het proefschrift ‘Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen’, vertelde over de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen gevestigd in...

Add a comment

You must be logged in to comment.