1. 21 november 2008, kennismakingsuitje, Rotterdam

  De oude en nieuwe leden (van wie velen buiten Rotterdam wonen) zetten, kort na de eerste bijeenkomst, de kennismaking voort door gezamenlijk een tocht over de Maas te maken met de Spido. Dit werd gevolgd door een bezoek aan de Euromast en de dag werd besloten met een drankje in...
 2. 12 juni 2009, excursie

  Midden juni woonden de Lothgenoten in het gezelschap van de betrokken hoogleraren een voorlichting over en een zitting van de Hoge Raad der Nederlanden bij. Deze ervaring werkte extra motiverend omdat er in een civiele zaak een zeldzaam pleidooi werd gehouden. Vervolgens bracht men een bezoek aan het Rotterdamse kantoor...
 3. 8 oktober 2008, kennismakingsbijeenkomst, restaurant Kip

  Op de prachtige locatie van het Kip-restaurant konden de oude en nieuwe leden met elkaar kennismaken en kregen zij te horen wat studiegezelschap Lothgenoten het komende jaar wil organiseren. Kernthema hierbij was dat alle aanwezigen, ook de begeleidende hoogleraren, kort aan de groep vertelden wat hen bezielde in het recht...
 4. 4 februari 2009, kantoorbezoek Nauta Dutilh

  Het gros van de leden was aanwezig in de zetel van het grootse kantoor van Nederland om aan de etiquettecursus deel te nemen die advocaat mr. G.A. van der Steur er bij tijd en wijle bij deed. Het was een middag die een goed inzicht verschafte in de omgangsvormen tussen...

Add a comment

You must be logged in to comment.