17 mei 2013, excursie ‘Een dagje wetgeving’, Den Haag

Tijdens de studie vormen wetten het belangrijkste werkmateriaal. Over hoe deze tot stand komen en wie ze maken leren we echter weinig. Daarom organiseerde studiegezelschap Lothgenoten op 17 mei 2013 een excursie naar Den Haag, met als thema: ‘een dagje wetgeving’.

In dit kader bezochten leden van Lothgenoten en een aantal gasten een drietal instanties die te maken hebben met het maken van wetgeving. Achtereenvolgens werden bezocht de Academie voor Wetgeving, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamer.

Om 9.30 uur werden de deelnemers op de Academie voor Wetgeving ontvangen door mr. dr. Nico Florijn, programmamanager bij de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen. In de prachtige Contraseignzaal van de academie verzorgde de heer Florijn een workshop. Na een inleiding over de academie en het werk van een wetgevingsjurist, werden de deelnemers aan het werk gezet. Verdeeld in verschillende groepen met verschillende achtergronden werd men gevraagd naar een wetsvoorstel te kijken en juridisch-technische en politieke op- en aanmerkingen te maken. Het wetgevingsproces werd op deze manier in korte tijd dichtbij en tot leven gebracht.

Na deze aansprekende workshop begaf het gezelschap zich richting koffie- en eetsalon ’t Achterommetje voor een overheerlijke lunch. Daar werd nagepraat over de workshop en vooruitgezien naar wat nog allemaal op het programma stond.

Nadat de smakelijke lunch verorberd was, moest snel koers worden gezet richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het indrukwekkende nieuwe gebouw waarin het ministerie sinds kort is gehuisvest werd het gezelschap ontvangen door wetgevingsjuristen mr. Marina Zoet en mr. Kirsten Redeker. Op de 36e verdieping gaven de wetgevingsjuristen, die beiden de Academie voor Wetgeving een aantal jaar geleden hadden afgerond, een presentatie over het ministerie en het werk van een wetgevingsjurist. Net als de workshop bij de academie leverde ook deze presentatie eyeopeners op. Het werk van een wetgevingsjurist bleek veelzijdig en spannender dan bij velen bekend was.

Het volgende programmaonderdeel was een bezoek aan de Tweede Kamer. Het gezelschap zou ontvangen worden door VVD-Kamerlid Ard van der Steur. Hij had studiegezelschap Lothgenoten in 2009 al eens ontvangen voor een etiquettecursus bij advocatenkantoor Nauta Dutilh, waar hij toen als advocaat werkzaam was. Inmiddels is de heer Van der Steur al weer een heel aantal jaren Kamerlid. Helaas was hij die middag verhinderd vanwege een vergadering over zijn eigen wetsvoorstel. Het gezelschap ontving niettemin een geweldig leuke rondleiding van zijn persoonlijk medewerker Erik Grol, door alle kamers en zalen van de Tweede Kamer. Na ontvangst in de Statenpassage volgden onder meer een bezoek aan de Handelingenkamer, de Oude Zaal, de VVD-fractiekamer en werd het Justitiegebouw doorkruist. De heer Grol voorzag het gezelschap voortdurend van allerlei wetenswaardigheden en leuke inside information. Het gezelschap mocht zelfs de plenaire zittingszaal betreden.

Het bezoek aan de Tweede Kamer werd afgerond in de Statenpassage, waarvandaan het gezelschap zich begaf naar restaurant Het Wapen van Den Haag, alwaar de excursie werd afgesloten met een diner.

De deelnemende leden en gasten kijken terug op een zeer geslaagde excursie en bedanken eenieder die zich heeft ingezet voor alle voortreffelijke ontvangsten deze dag!