19 juni 2013, gastsprekerdiner met mr. Marc Loth en prof. mr. Siewert Lindenbergh

Studiegezelschap Lothgenoten kwam op 19 juni bijeen voor het laatste gastsprekerdiner van het studiejaar. In gezelschap van de speciale gasten decaan prof. mr. dr. Suzan Stoter en mr. Henriëtte van Dam-Lely, docente burgerlijk procesrecht aan Erasmus School of Law, genoot het gezelschap van een overheerlijk driegangenmenu in restaurant Karakter in het monumentale Westelijk Haventerrein. De gastsprekers tijdens deze laatste bijeenkomst waren mr. Marc Loth en prof. mr. Siewert Lindenbergh, oprichters van het gezelschap en sinds de oprichting onverminderd betrokken. Na het voorgerecht sprak raadsheer in de Hoge Raad mr. Marc Loth het gezelschap toe over de toekomst van het hoogste rechtsprekende orgaan van Nederland. Naast de noodzakelijke rechtsontwikkeling zorgt de Hoge Raad van oudsher voor het vinden van oplossingen voor de meest complexe juridische problemen. Sinds kort ziet dit traditionele orgaan zich geconfronteerd met nieuwe gereedschappen, zoals het verlofstelsel waarbij zaken bij voorbaat niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard. De leden van het gezelschap discussieerden uitvoerig over de mogelijkheden en toepassingswijzen van deze nieuwe middelen. Professor Siewert Lindenbergh gaf na het hoofdgerecht een kijkje in zijn diepteonderzoek naar de wijze waarop letselschadeslachtoffers de weg van hun zaak naar de Hoge Raad ervaren hebben. Hij benadrukte hoe de juridische procedure het verwerkingsproces van de getroffene niet alleen in positieve, maar ook in negatieve zin kan beïnvloeden. Zo is het belang van deskundigenrapporten juridisch zeer begrijpelijk, maar de confrontatie hiermee kan voor slachtoffers heftig zijn. Ter afsluiting van de avond werd afscheid genomen van de afstuderende leden. Dank gaat uit naar de aftredende bestuursleden Veii Jacobs en Sven Zoeteman voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren. De leden van studiegezelschap Lothgenoten kijken terug op een buitengewoon geslaagd studiejaar met inspirerende gastsprekerdiners, een leerzame masterclass vonnis schrijven, een zeer informatieve en even gezellige excursie, een zeer nuttige workshop ‘pitchen voor juristen’ en een geweldige Be Inspired-bijeenkomst. Het gezelschap ziet vol verwachting het komende studiejaar tegemoet! Uiteraard na genoten te hebben van de welverdiende zomervakantie. Het bestuur van studiegezelschap Lothgenoten wenst iedereen een mooie zomer toe. Graag tot ziens in het volgende studiejaar!