19 april 2013, Be Inspired: ‘Drijfveren & Recht’

Studiegezelschap Lothgenoten werd in 2007 opgericht om rechtenstudenten te laten inspireren door gastsprekers uit praktijk en wetenschap. Geheel in deze traditie was het thema van de Be Inspired-bijeenkomst die dit gezelschap op 19 april j.l. inhoudelijk vormgaf ‘Drijfveren & Recht’. In Hotel Novotel Brainpark Rotterdam werden ontvangen: prof. mr. Eugène Sutorius, mr. Richard Korver, prof. mr. Pieter van Vollenhoven en prof. mr. Egbert Myjer. Betere ambassadeurs van het thema ‘Drijfveren & Recht’ hadden de leden van Lothgenoten, de studenten van de Dean’s List, alumni en andere geïnteresseerden zich niet kunnen wensen: zij vertelden allen vol vuur over dat deel van het recht dat hen inspireert en hoe dit tot uiting kwam in de loop van hun carrière. Deze vier voorvechters van hun vakgebied hadden zodoende allen een eigen weg gevonden via de advocatuur, de magistratuur, onderzoekscommissies en wat dies meer zij. Na de opening van de bijeenkomst door decaan prof. mr. dr. Suzan Stoter, waarin zij over drijfveren en haar eigen drijfveren in het bijzonder vertelde, en een inleiding van de bijeenkomst door dagvoorzitter Sven Zoeteman, was het woord aan de eerste gastspreker. Prof. mr. Eugène Sutorius vertelde onder meer over de waarde die hij hecht aan keuzevrijheid, over het recht op een vrijwillig levenseinde en zijn drijfveren voor de functies die hij in drie verschillende toga’s uitoefende: advocaat, rechter en hoogleraar. Met zijn vertelkracht en retorisch talent opende professor Sutorius de bijeenkomst op adembenemende wijze. Advocaat mr. Richard Korver nam het stokje over en toonde dat hij niet alleen een scherpzinnig jurist, maar evenzeer een geboren verteller is. Met een aanstekelijk enthousiasme bracht de advocaat, die bijvoorbeeld de ouders van de slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak bijstaat, zijn gedrevenheid in het bijstaan van zijn cliënten voor het voetlicht. Na de pauze was het woord aan ‘de prins van het onafhankelijk onderzoek’: prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Op 19 juni 2012 had hij al eens voor studiegezelschap Lothgenoten een weergaloze voordracht gegeven in restaurant Kip, aan de Van Vollenhovenstraat. Ook nu sprak hij gedreven en met een groots enthousiasme over het belang van onafhankelijk onderzoek en een goede regeling van de veiligheidszorg. Bijzondere aandacht besteedde hij aan de weg die hij zich op dit terrein had gebaand. De laatste voordracht werd gegeven door prof. mr. Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en emeritus hoogleraar Rechten van de Mens aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Professor Myjer toonde zijn passie voor mensenrechten en vertelde ook over hoe zijn interesse en gedrevenheid had geleid tot de mooiste baan die hij zich kon wensen, die van rechter in het EHRM. Hoewel zij geheel verschillende paden hadden bewandeld, was er niettemin één rode draad uit alle kleurrijke en met het grootste enthousiasme vertelde ervaringen te destilleren: altijd waren het doorzettingsvermogen, geduld en passie die hen brachten tot waar zij nu zijn! Zo verbonden zij allen elkanders voordrachten moeiteloos met elkaar. Als klap op de vuurpijl gaf professor Van Vollenhoven als afsluiting van de middag nog een spontane motivational speech. Studiegezelschap Lothgenoten is vereerd dat het deze vier prominente sprekers mocht ontvangen en dankt hen hartelijk. Woorden van dank gaan ook uit naar de aanwezigen, en naar Erasmus School of Law voor de mogelijkheid die geboden is om op een groter toneel te laten zien wat studiegezelschap Lothgenoten doet, om zo meer mensen de gelegenheid te geven geïnspireerd te worden door gedreven sprekers. Het bleek een leerzame middag waarbij de gasten zich konden spiegelen aan het enthousiasme en engagement van de gastsprekers en zij, voor zover dat nog niet het geval was, wederom beseften waarom zij zoveel houden van wat zij doen!