14 oktober 2011, kennismakingsbijeenkomst, eetcafe Huijsman

Tussen de menugangen stelden de Lothgenoten zich aan elkaar voor. De meeste nieuwelingen vonden dat zij nog niet veel te vertellen hadden, maar dat zal ongetwijfeld over een jaar heel anders zijn, hopelijk met behulp van dit gezelschap. De aanwezige alumni moedigden tijdens de voorstellingsrondjes de nieuwe Lothgenoten aan om alles uit hun studie en Lothgenoten te halen en vertelden over wat zij tijdens en ná hun studie aan dit gezelschap hebben gehad. Speciale gast op deze kennismakingsavond was namens Erasmus School of Law de heer Hanz Zwart. Hij vertelde over wat de Erasmus School of Law onderneemt om alumni bij de universiteit te blijven betrekken en hoe er wordt nagedacht over wat de faculteit gemotiveerde studenten kan bieden om hun kennis te verdiepen en verbreden. Zo is Lothgenoten een initiatief dat de faculteit van harte steunt. Op deze avond was niet alleen plaats voor kennismaking en weerzien na een zomervakantieperiode zonder Lothgenotenbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst in het studiejaar 2011/2012 was namelijk ook het aangewezen moment om een aantal mensen te bedanken in de vorm van de uitreiking van de officiële – goed geheim gehouden – Lothgenotenpen. Initiator van Lothgenoten professor Siewert Lindenbergh ontving het eerste exemplaar. Ook ontvingen mr. Marc Loth, Hanz Zwart en de aanwezige oud-bestuursleden de mooie Lothgenotenpen. De niet-aanwezige betrokken hoogleraren, die het gezelschap evenwel een zeer warm hart toedragen, zullen op een later moment een pen krijgen, prof.dr. Ellen Hey en prof.mr. Paul Mevis. Na deze officiële plechtigheid kreeg de avond een gezellig vervolg en werd er verder gebabbeld. Aan het einde van de avond keek men uit naar wat dit bijzondere lustrumjaar nog meer gaat brengen!