13 juni 2012, gastsprekerdiner met prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Op de laatste bijeenkomst van dit bijzondere lustrumjaar vereerde prof. mr. Pieter van Vollenhoven ons met een bezoek. Bevlogen sprak hij onder meer over veiligheid, verantwoordelijkheid, toezicht, regulering en zijn overdenkingen over het (mensen)recht op de waarheid. Prof. mr. Van Vollenhoven beantwoordde na zijn lezing vragen van het gezelschap. Hij vroeg ons mee te denken over wat verwacht kan worden van iemand in het geval dat een ander in nood verkeert. Hopelijk wordt een vervolg gegeven aan deze bijzondere ontmoeting op de laatste bijeenkomst van dit studiejaar! Na de lezing en vragenronde van prof. mr. Van Vollenhoven genoot het gezelschap van een voortreffelijk diner in restaurant Kip, aan de Van Vollenhovenstraat. Het restaurant waar de eerste bijeenkomsten in het eerste bestaansjaar van ons gezelschap – deswege aanvankelijk de “Kipgroep” genoemd – plaatsvonden. Na vijf jaar was het met deze bijzondere spreker als gast het aangewezen moment om naar dit restaurant terug te keren. Na het diner werden de banken voor de televisie geschoven en de stoelen omgedraaid, om de wedstrijd Nederland-Duitsland te aanschouwen. Het sportieve verdriet werd weggegeten met heerlijke nagerechten en weggedronken met een lekkere kop koffie. Voldaan gaan we de zomer in, waarin doorgestudeerd en -gewerkt wordt, maar ook van welverdiende vakantie wordt genoten. En wordt uitgezien naar wat volgend studiejaar mag brengen! Tot in het studiejaar 2012/2013!