13 februari 2013, gastsprekerdiner met mr. Jan Watse Fokkens, Brasserie Staal

Op 13 februari ontving studiegezelschap Lothgenoten mr. Jan Watse Fokkens, procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, in de monumentale Zaal Staal, in Brasserie Staal. Reeds eerder maakten de leden van Lothgenoten kennis met de Hoge Raad tijdens twee gastsprekerdiners met mr. Willem van Schendel op 1 en 29 februari 2012 en een bezoek aan een rolzitting bij de Hoge Raad op 25 mei 2012. Met het parket bij de Hoge Raad maakten de leden echter nog geen kennis, terwijl zij in hun studie meer dan eens het werk van het parket tegengekomen, in de vorm van de conclusies bij arresten van de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad wordt gevormd door de procureur-generaal en de advocaten-generaal die hem bijstaan. De belangrijkste taak van de procureur-generaal en de advocaten-generaal is het uitbrengen van onafhankelijke rechtsgeleerde adviezen (conclusies) voorafgaand aan uitspraken in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Onder de taken van de procureur-generaal vallen tevens onder meer het vervolgen van ambtsmisdrijven begaan door leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, het instellen van cassatie in het belang der wet en het instellen van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Procureur-generaal bij de Hoge Raad mr. Fokkens vertelde bevlogen over zijn functie en werkzaamheden en over het parket in het algemeen. Speciale gasten waren vice-decaan van Erasmus School of Law en hoogleraar European Union Law prof. dr. Fabian Amtenbrink, hoogleraar Internationaal vergelijkende criminologie prof. dr. René van Swaaningen en Hanz Zwart, manager Development bij Erasmus School of Law. Er wordt teruggekeken op een buitengewoon interessante lezing van mr. Fokkens en gezellige avond met goede verzorging door Brasserie Staal. Er werd vast vooruitgeblikt naar de activiteiten die de komende maanden op het programma staan, waaronder de Be Inspired-bijeenkomst ‘Drijfveren & Recht’ op vrijdagmiddag 19 april a.s.