12 juni 2009, excursie

Midden juni woonden de Lothgenoten in het gezelschap van de betrokken hoogleraren een voorlichting over en een zitting van de Hoge Raad der Nederlanden bij. Deze ervaring werkte extra motiverend omdat er in een civiele zaak een zeldzaam pleidooi werd gehouden. Vervolgens bracht men een bezoek aan het Rotterdamse kantoor van Houthoff Buruma teneinde een masterclass met betrekking tot fusies te volgen.