1 februari 2012, gastsprekerdiner met mr. W.A.M. van Schendel, restaurant Weimar 1890

In 2012 was mr. Willem van Schendel de eerste gastspreker van Lothgenoten. En met zijn komst werd een nieuwe activiteit voor ons gezelschap geïntroduceerd: ter gelegenheid van het lustrum werd een masterclass strafrechtelijk vonnis schrijven georganiseerd. Voorafgaand aan de gastsprekeravond met mr. Van Schendel, introduceerde hij onder 11 enthousiastelingen een zaak waarin de mogelijk toekomstige rechters een knap vonnis moesten schrijven. Na een aantal weken moest het vonnis bij de raadsheer in en vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden worden ingeleverd, waarop hij tijdens de bijeenkomst van 29 februari zijn beoordeling van de vonnissen bekend zou maken. Op deze inleidende masterclassbijeenkomst volgde een avond waarin de weg centraal stond die mr. Van Schendel heeft afgelegd van rechtenstudent tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. De vele anekdotes over die weg en vele ervaringen die mr. Van Schendel in verschillende rechterlijke functies heeft opgedaan, hebben de Lothgenoten een bijzondere avond bezorgd.